Struktura własnościowa

Zespół Szkół w Dąbrowej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem Urzędu Gminy Świlcza. Zespół Szkół w Dąbrowej dysponuje powierzoną w zarząd nieruchomością stanowiącą własność Urzędu Gminy Świlcza  składającą się z gruntu nr 2535, 2544/5, 2545/9, 2334 oraz budynku szkolnego o powierzchni 7336,9 m2. Zespół Szkół w Dąbrowej nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet Urzędu Gminy Świlcza.