Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Zespół Szkół w Dąbrowej przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące uczniów, edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz:

  • dokumentację kancelaryjną – według instrukcji kancelaryjnej
  • dokumentację kadrową i finansową – według odrębnych przepisów.

Tryb załatwiania spraw:

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30.

Podania , zapytania, skargi, wnioski można również składać pod adresem:

Zespół Szkół w Dąbrowie

Dąbrowa 51

36 – 071 Trzciana

oraz adresem e-mail: zs.dabrowa@swilcza.com.pl