Dostęp do informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej

  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
  2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodny z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Zespół Szkół w Dąbrowie nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty: