Rejestry, ewidencje, archiwa

 1. Rejestr upoważnień wydanych przez Dyrektora Zespołu
 2. Rejestr zarządzeń Dyrektora Zespołu
 3. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
 4. Księga Ewidencji dzieci
 5. Księga Uczniów
 6. Rejestr wypadków dzieci
 7. Rejestr skarg i wniosków
 8. Rejestr przeprowadzonych kontroli
 9. Rejestr wydawanych legitymacji szkolnych
 10. Rejestr wydanych kart rowerowych
 11. Rejestr wpływającej korespondencji
 12. Rejestr wychodzącej korespondencji
 13. Księgi inwentarzowe

1. Rejestr upoważnień wydanych przez Dyrektora Zespołu

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Dostępność: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: pisemny wniosek

2. Rejestr zarządzeń Dyrektora Zespołu

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Dostępność: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: osobiście

3. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.)

Dostępność: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: pisemny wniosek

4. Księga Ewidencji dzieci

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.)

Dostępność: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: pisemny wniosek

5. Księga Uczniów

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.)

Dostępność: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: pisemny wniosek

6. Rejestr wypadków dzieci

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., Nr 6 poz. 69)

Dostępność: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: pisemny wniosek

7. Rejestr skarg i wniosków

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Dostępność: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: pisemny wniosek

8. Rejestr przeprowadzonych kontroli

Dostępność: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: pisemny wniosek

9. Rejestr wydawanych legitymacji szkolnych

Dostępność: Rejestr dostępny w sekretariacie

Udostępnienie: pisemny wniosek

10. Rejestr wydanych kart rowerowych

Dostępność: Rejestr dostępny w sekretariacie

Udostępnienie: pisemny wniosek

11. Rejestr wpływającej korespondencji

Dostępność: Rejestr dostępny w sekretariacie

Udostępnienie: osobiście

12. Rejestr wychodzącej korespondencji

Dostępność: Rejestr dostępny w sekretariacie

Udostępnienie: osobiście

13. Księgi inwentarzowe

Dostępność: Rejestr dostępny w sekretariacie

Udostępnienie: pisemny wniosek